Zzz

posted on 14 Jul 2012 15:26 by matsuoka
ช่วงเวลาพักหลังออกตรวจมาทั้งวัน เมื่อวานสลบเหมือด (( _ _ ))..zzzZZ
ส่วนนี้เดี๋ยวไปอยู่เวรต่อแล้วค่าาา (T_T) อยู่คนเดียวด้วย เส้ามาก _| ̄|○

Comment

Comment:

Tweet

รีบๆ กลับมาเดทกะเค้านะ

#1 By Nagisa Uriel on 2012-07-18 02:46